HEDENDAAGSE RITUELEN

HEDENDAAGSE RITUELEN

Elk ritueel vertrekt vanuit een heldere intentie, bijvoorbeeld verbinding creëren of een overgang naar een nieuwe levensfase bekrachtigen.  Een ritueel is een proces waarin deelnemers aan het ritueel betrokken worden in een reeks handelingen of ervaringen die zowel verbaal als non-verbaal van aard kunnen zijn.  Symbolen en metaforen geven uitdrukking aan de intentie van het ritueel d.m.v. objecten, woorden, ruimtelijke opstelling, tijdsbeleving.

Om werkzaam te zijn, moet een ritueel echt ervaren kunnen worden. Daartoe scheppen de begeleiders van het ritueel een tijd/ruimte die anders is dan ons gewone doen, die verleden-heden-toekomst samenbrengen in een tijdloos sacraal moment, een diepere betekenis schept die door een groep mensen gedragen wordt.  Dit maakt dat een ritueel hoe lang of kort het ook is, verdiepte zingeving, verbinding, engagement en transformatie  brengt.

Hoe geven we “nieuwe” rituelen vorm? 

Wanneer we nieuwe rituelen creëren in een organisatiecontext, hebben we geen vaststaande symbolen voorhanden (zoals bijvoorbeeld in een bepaalde cultuur of religie).  Vandaar dat we het vormgeven van een ritueel aanpakken in co-creatie met de betrokkenen.

Hiervoor verwijs ik graag naar het netwerk Corporate Rituals waarvan ik een actief lid ben (zie ook partners). Lees hieronder de getuigenis van een van onze klanten:

"Voor de lustrumeditie van de Dag van de Migrant, met als thema ‘Levensbeschouwing en spiritualiteit op de werkvloer’, deden we een beroep op de mensen van Corporate Rituals. Van bij aanvang betrokken ze ons bij de intense en inspirerende co-creatie van het ritueel zodat de gedragenheid en de draagwijdte ervan versterkt werd. Hun professionele en participatieve aanpak mondde uit in een fijne samenwerking die leidde tot een mooi verbindend ritueel, dat als een regenboog gespannen was over de dag en de verschillende levensbeschouwingen heen. Een absolute meerwaarde!"
~ Gert Tielemans


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x