HET LABYRINT

Labyrinten worden al sinds mensenheugenis aangelegd. En het bijzondere  is dat je ze over de hele wereld terugvindt. Het blijkt een archetypische vorm te zijn die beantwoordt aan een diepmenselijke behoefte. Je vindt ze ook vaak op bijzondere plaatsen die een bepaalde energie lijken te hebben.

Verwar een labyrint trouwens niet met een doolhof. Deze laatste vorm heeft doodlopende gangen en is een soort spel. Dat is niet het geval bij een labyrint waar je de gangen volgt tot in het centrum en dan terug. De typische doolhoven hebben ook hoge wanden, vaak in de vorm van hagen. Bij labyrinten zien we steevast een patroon op de grond van hooguit een steen hoog. Samengevat zou je kunnen zeggen 'in een doolhof loop je verloren, in een labyrint vind je jezelf'.

Het labyrintpatroon werd sinds eeuwen door miljoenen mensen gestapt en dit doorheen allerlei culturen en tradities en om verschillende redenen. Zelf bied ik het vaak aan als element binnen een groter geheel. Bijvoorbeeld tijdens een workshop of een meerdaagse bijeenkomst waar andere rituele elementen aan bod komen. Maar andere opties zijn ook mogelijk.

Het labyrint is een bijzondere plaats die ideaal is om te reflecteren, je blik naar binnen te richten, te mediteren, je gedrag in vraag te stellen. Het ritme van het stappen, de ene voet voor de andere te zetten, maakt de geest leeg, relaxeert het lichaam en verheldert de geest. 

Ik begeleid niet enkel labyrintmeditaties, ik leg ook heel graag zelf een klassiek labyrint met 7 paden aan. Afhankelijk van de plaats en het beschikbare budget, gebruik ik hiervoor verschillende materialen. De labyrinten die ik bouw zijn steeds tijdelijke constructies.

Contacteer me voor meer informatie en een offerte.

HET LABYRINT

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x