KASALA

KASALA

Een kasàlà is in essentie een rituele praktijk. Het is een vorm van dichtkunst die nog steeds beoefend wordt in vele delen van sub-Sahara Afrika waar het zijn oorsprong vindt. Het is een lofdicht waarvan de creatie gevoed wordt door onze relaties met anderen en de wereld. De ware impact ervan wordt pas gerealiseerd wanneer het gereciteerd en gedeeld wordt in aanwezigheid van toehoorders.  

Een kasàlà creëert een rituele plek waarin het leven kan worden gevierd. Een kasàlà-ritueel schept de voorwaarden zodat er zich een sacrale - doch seculiere - ruimte installeert. Een ruimte die als het ware een geheel van rituelen, verhalen, relaties en symbolen kan omvatten. Een ruimte die binnen één bepaald moment en plaats een gemeenschap kan bijeenbrengen die haar samenhang wil versterken, haar verleden wil eren en zich openen voor wat komt. Het is tegelijk een individueel beleefde en een gezamenlijk gedeelde ervaring. 

Wanneer we deelnemen aan een kasàlàritueel ervaren we dat het leven één groot continuüm is, een groot onderling verbonden weefsel, een enorme energetische structuur waar alles op de een of de andere manier met elkaar in verbinding staat. Het laat ons toe onze geschiedenis te eren en terzelfdertijd deze een plaats te geven in een grotere collectieve geschiedenis door haar te verbinden met de geschiedenis van anderen. 

Meer informatie over de kasàlà vind je op de website van de kasalavereniging  (deze laatste voorlopig enkel in het Frans) en op de  website van Jean Kabuta (Frans en Engels)

Kasàlà kan op een heel mooie en verbindende ingezet worden zowel in groepen van individuen die samenkomen tijdens een thematische workshop (consulteer de agenda om te zien of er gepland staan) of bij het werken met teams en groepen binnen organisaties en bedrijven. In de context van Corporate Rituals hebben we het ook gebruikt voor het welkomstwoord op een studiedag. Lees HIER  over deze case.

Contacteer me om te horen wat kasàlà voor jouw organisatie zou kunnen betekenen.


Wat deelnemers op kasàlà workshops zoal hierover zeggen:

"Een workshop waar je leert vanuit je hele wezen!"

"Deze dag herstelt mijn verbinding met het grotere geheel. Als deelnemer wordt je uitgenodigd om jezelf te tonen in woorden en dit op een aangename doch krachtige manier."

"Je creëerde een ruimte waarin heling, grootsheid en magie hun werk konden doen. Ik ga huiswaarts gevuld met dankbaarheid en meer verbonden met wie ik ben."


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x