Coaching voor Leiderschapsontwikkeling

Coaching voor Leiderschapsontwikkeling

Wanneer een echte leider zijn werk heeft gedaan dan zeggen de mensen 'wij hebben dit zelf gedaan' ~ Lao Tzu


Leiders moeten er niet van overtuigd worden dat verbetering en verandering bovenaan de agenda staat. En leiders vandaag weten als geen ander hoe moeilijk het is duurzame verandering te realiseren. Niet alleen is het zeer moeilijk, maar we weten nog niet half waarom het zo moeilijk is en wat we er kunnen aan doen.

Onze wereld heeft meer dan ooit nood aan de juiste leiders.  Juist voor dit tijdsgewricht waarin zoveel op het spel staat, niet enkel in organisaties en ondernemingen maar ook in de wereld.

Voor mij heeft leiderschap te maken met op een bezielde en ego-loze manier verantwoordelijkheid op te nemen in de wereld. 

We hebben nog vaak het klassiek beeld van de leider – politieke, religieuze of bedrijfsleider - als diegene die vooraan staat en met gezag zijn of haar troepen toespreekt en aanstuurt. Dit is slechts één vorm van leiderschap. Je bent evengoed een leider wanneer je een groep van achteraan of vanaf de zijlijn steunt en ‘vasthoudt’ zodat die groep kan doen wat ze te doen heeft (een beetje zoals de coach van een voetbalploeg). Zelfs wanneer je een groepslid bent toon je leiderschap wanneer je diegene die vooraan staat, volop en onvoorwaardelijk steunt in zijn of haar leiderschap. Je neemt ook leiderschap op wanneer je aanvoelt wat er nodig is in jouw wereld en daar actie  in onderneemt, alleen of samen met anderen.

Ontwikkeling van leiderschap gaat voor mij over het ontwikkelen of verruimen van je mindset en niet zozeer over het verwerven van allerlei leiderschapsvaardigheden. Echte ontwikkeling gaat over het transformeren van het operating system, en niet enkel het vergroten van de kennisbasis of het gedragsrepertoire. Dan pas kan duurzame verandering tot stand komen.

Voor dit soort trajecten laat ik me inspireren door het werk van het Arbinger Institute (The Outward Mindset, Leadership & Self-Deception, The Anatomy of Peace) en door het ‘Immunity to Change’  model van Robert Kegan en Lisa Lahey.

Leiderschapstrajecten zijn meestal maatwerk. Contacteer me  voor een intakegesprek en daarna maak ik een offerte.

P.S. IK schreef een blog artikel over 'Leren van de wilde ganzen'. Deze dieren kunnen ons iets leren over leiderschap.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x