Hoe Hond tot een doorbraak kwam (deel2)

15 maart 2018

Hoe Hond tot een doorbraak kwam (deel2)

Indien je wil begrijpen hoe Hond ertoe kwam te doen wat hij deed, dan lees je best wat voorafging in de vorige editie Hoe Kat en Hond een voorbeeld kunnen nemen aan Muis, een hedendaagse fabel.

Hond had dus een redelijk inzicht in zijn probleem. Hij kon echt wel zien wat er fout ging, alleen resulteerde dit niet echt in constructieve actie. Hij moest het dus over een andere boeg gooien en zonder het te weten – hoe zou dat ook kunnen – volgde hij het voorbeeld van zijn huisgenoot Muis.

Tot nu toe wist hij het volgende: hij verlangde oprecht naar een harmonisch, zelfs liefdevol samenleven met Kat. Dat was de verandering waar hij met hart en ziel naar streefde. Hij verlangde naar een dierlijke speelmakker en bondgenoot te midden van die roedel mensenwezens. In de praktijk had hij er niet veel van gebakken, wel integendeel, en de relatie met Kat was heel onvoorspelbaar.

Wanneer hij er heel eerlijk over nadacht dan moest hij toegeven dat het hem wel een dierlijke angst inboezemde, het idee van het tegenovergestelde te doen van wat hij nu deed, nl. niet achter Kat aangaan wanneer die zich door de huiskamer bewoog. Wanneer hij er eens goed over nadacht, was het vooral dat bewegen van Kat dat hem triggerde - bij voorkeur snelle bewegingen.

Hij probeerde zich echt voor te stellen wat het zou betekenen zijn hondeninstinct niet blindelings te volgen. Het maakte hem lichtjes misselijk hieraan te denken. Hij hoorde immers tot het hondenras Border Collie of herdershond. Dat zat hem in de genen. Zag je in je gezichtsveld iets bewegen – een schaap dat te veel van de kudde afdwaalt – dan spring je onmiddellijk recht en je gaat er ogenblikkelijk op af, zonder nadenken. Het is de trots en de eer van het ras dat op het spel staat. Zo had hij toch altijd gedacht. Dat bleek hem nu parten te spelen bij uitgerekend een kat.

Zijn bewust veranderingsdoel had dus geduchte concurrentie van een veel onbewuster en blijkbaar krachtiger verlangen. En wat onbewust is, kun je ook niet gaan bestrijden of veranderen. Schrander als hij is, was hij door veel na te denken tot dit inzicht gekomen.

Maar wat nu? Hij besloot om eerst wat meer informatie te verzamelen om te testen of zijn grote aannames wel juist waren. Of het inderdaad zo is dat een Border Collie zichzelf alleen maar kan respecteren wanneer hij achter alles aanging wat in zijn blikveld beweegt.

Om te beginnen was hij heel bewust anders naar Kat beginnen kijken. Niet meer als een vervelend mormel maar als een evenwaardig wezen, dat er mocht zijn, net als hij. Gewoon een knop omdraaien in zijn hoofd en in zijn hart. Dat leek al aardig te lukken. Er gebeurde ook niets catastrofaal omdat hij zijn gedachten veranderd had. Hij schaamde zich ook niet. Zijn baasjes hielden nog evenveel van hem. Hij dacht zelfs gezien te hebben dat Kat hem af en toe welwillend aankeek in plaats van zijn gewoonlijke donkere blik.

Vervolgens was hij al een paar keer gewoon rustig op dertig centimeter naast Kat gaan liggen. Dat was super spannend want hij had schrik dat het fout zou aflopen en dat Kat weer zou blazen en grommen. Maar ook dat was niet gebeurd. Zijn aannames over honden versus katten bleken dus niet echt gefundeerd, check.

Nu nog de grote test: niet achter een bewegende kat aangaan. De vorige twee acties hadden alvast zijn perspectief zo gewijzigd dat hij ook dat experiment wel zag zitten en er vertrouwen in had dat hij langzaam maar zeker kon veranderen. Zijn verlangen leek plots niet meer zo ver af.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x