LOF

format_quote

Ik wil je graag expliciet bedanken voor je begeleiding alle voorbije jaren. Jouw coaching heeft mij echt zo geholpen om mezelf te ontdekken, mijn eigenheid en die van mensen in mijn nabije omgeving te leren waarderen en om steeds te blijven evolueren naar een betere versie van mezelf.

Anke V.E. (Leuven)

format_quote

Een positieve ervaring met vooral veel aangename gesprekken dit tot boeiende inzichten hebben geleid. De verschillende oefeningen hielpen om concrete gedragswijzigingen door te voeren.

TVO - Leuven

format_quote

Het coaching-traject met Anne heeft me heel goed geholpen om, tijdens een moeilijkere periode in mijn werkomgeving, een aantal teleurstellingen en gemiste kansen om te zetten in nieuwe opportuniteiten en mogelijkheden. Vooral het ‘immunity to change’-model, waarbij een aantal diepgewortelde assumpties werden blootgelegd die me verhinder(d)en om nieuwe dingen en gedrag te leren en veranderingen in mijn professioneel leven te realiseren, was een echte eye opener voor mij. Door de coaching heb ik niet alleen veel bijgeleerd over mijzelf. Dankzij onze boeiende gesprekken, die heel vaak eindigden met bijkomende tips en suggesties van Anne naar nuttige websites en verdere lectuur, heb ik ook kennis gemaakt met een aantal interessante modellen en visies over maatschappelijke trends en tendensen die ik in mijn job zeker nog zal kunnen gebruiken.

HV

format_quote

In het coaching-traject ging ik samen met Anne allerlei wegen en reikte ze me zinvolle handvatten en inzichten aan. Er kwam van alles in beweging waardoor ik naar mijn gevoel op een heel organische manier belangrijke keuzes heb kunnen maken en die geven me een heel blij gevoel. Het voelt eindelijk juist. Soms merk ik kleine demonen in mijn hoofd, maar ik besef nu dat het gedachten zijn en onnuttig bovendien. Dit geeft me vertrouwen om makkelijker keuzes te gaan maken. Ik ben heel dankbaar voor de begeleiding hierin! Er is een proces in gang gezet om schaduw- en lichtzijde van het leven te accepteren en ik kies om vaker in het licht te gaan!

Helen D.

format_quote

Coaching heeft een nieuwe horizon van zelfanalyse en zicht op de omgeving geopend. Soms moet je gewoon naar jezelf luisteren, een doel stellen en proberen daar te komen. Coaching helpt om jezelf te horen en biedt tools om je te helpen te komen waar je wilt, maar het is ook een daad van wilskracht. De snelheid van het proces hangt sterk af van jezelf. Het is een totaal nieuwe ervaring voor mij geweest en het heeft me geholpen om mijn reacties beter te begrijpen. Ik hield van de tools die ze gebruikte en mijn geest raakte geïnteresseerd in het wetenschapsaspect van de coaching. De discussies waren ontspannen, interessant, motiverend en vol humor. Ik ben er zeker van dat Anne zich kan aanpassen aan veel soorten persoonlijkheden en veel soorten mensen kan helpen.

Adriana

format_quote

Anne heeft mij in eerste instantie gestimuleerd om mezelf beter te leren kennen. Ik heb leren inzien wat mijn waarden zijn en wat prioritair voor mij is. Ik heb daarbij ook geleerd dat je als persoon niet anders bent in je privé- als in je werksfeer, en dat je hier dus rekening mee moet houden bij het zoeken naar een gepaste functie. Het is niet omdat je een functie kàn, dat je hier ook gelukkig van zal worden, en dat laatste is net zo belangrijk. Gedurende de loopbaancoaching zijn duidelijke werkthema’s naar voor gekomen waar ik mij helemaal in kan vinden. Ik ben hiermee aan de slag gegaan en heb ook tegen het einde van de coaching een nieuwe job gevonden. Daarnaast heb ik ook een duidelijke visie gekregen voor wat ik wil doen op lange termijn en dit idee geeft mij rust.

Jonas

format_quote

Mijn vraag aan Anne ging breder dan enkel loopbaancoaching en ik kan met plezier zeggen dat die boodschap niet in dovemansoren is gevallen. Anne heeft me meegenomen op een traject waarin zowel werk als persoonlijke ontwikkeling hun plaats kregen, en waarin het al gauw duidelijk werd dat je ook gewoon jezelf kan en màg zijn tijdens de werkdag. Ik kan een traject met Anne alleen maar aanraden.

Frederik

format_quote

Coaching bij Anne overtrof mijn stoutste verwachtingen. Voor zowel professionele als persoonlijke waarden werden zeer bruikbare tools aangeboden tijdens de sessies. Hierdoor heb ik geleerd out of the box te denken, te doen, te durven. Je wordt er alleen maar sterker van zodat jezelf je eigen kracht ervaart en een belangrijke stap vooruit kan zetten. Hartelijk dank.

Ludo Van Simpsen

format_quote

Loopbaancoaching was voor mij een traject om terug tot bij mezelf te komen en ook voor een stuk terug te durven geloven in mezelf en in mijn mogelijkheden. Ik heb geleerd om out-of-the-box te denken en dat als je wil, je alle kanten uit kan, maar je moet het soms ook aandurven om het te doen. Je wordt er als persoon alleen maar sterker van.

O.I.

format_quote

De term 'loopbaancoaching' dekt de lading niet voor het traject dat ik met Anne doorliep. Zij heeft een heel holistische visie op het coachen en benadert je als mens die gemotiveerd wordt door hoofd, hart én buik. Haar grote belezenheid en vele ervaring schepten bij mij meteen een sterk vertrouwen dat ik in goede handen was. Anne luistert met een erg open geest zonder enig oordeel, waardoor het erg vanzelfsprekend is je bloot te geven. Ze is erin geslaagd om me (terug) in contact te brengen met mijn persoonlijke waarden en om me die op een realistische manier te laten integreren naar mijn dagelijkse leven, zowel privé als professioneel. Ik heb na het traject niet alleen een zicht gekregen op de professionele weg die ik wil inslaan, maar ook zeer bruikbare tools in handen gekregen om deze veranderingen vorm te geven.

Evy Polleunis, onderwijsdeskundige en leerkracht Grieks & Latijn

format_quote

Anne, je hebt me op het moment dat ik me echt niet goed voelde de tijd genomen om even uit de rol van loopbaancoach te stappen en me mentaal er weer wat bovenop te helpen. Dat vind ik knap en ik ben je daar erg dankbaar voor. Ik denk niet dat veel loopbaancoaches dat zouden doen.

M.S.

format_quote

Een methode waarbij het individu tot zelfreflectie komt van zijn professionele en deels ook private situatie en een match wordt gemaakt tussen je waarden, verlangens en passies om zo een betere richting te geven aan je loopbaan.

C.C.

format_quote

De coaching bij Anne heeft me geholpen om beter zicht te krijgen op mijn gevoelens en gedachten, en het effect ervan op mijn gedragingen. Dit is onder andere nuttig gebleken in zowel mijn professionele als persoonlijke relaties. Sowieso vind ik het waardevol om in je leven tijd te maken voor introspectie.

P.W.

format_quote

Het effect van deze tien coachingsessies overtrof mijn stoutste verwachtingen. Ik heb het gevoel door een geboortekanaal te zijn gegaan en in een nieuw leven ontwaakt te zijn. Bedankt Anne voor je deskundige begeleiding!

E.M.

format_quote

Coaching met Anne gaat over het ontdekken van wat echt belangrijk is voor jezelf in je leven. Je krijgt een duidelijk beeld van je eigen waarden en van de stappen die je kunt zetten om volgens deze waarden te leven. Anne is een zeer fijngevoelige coach. Ze liet me zien dat ik zelf de kracht heb om de doelen te bereiken waar ik zo naar verlang.

A.S.

format_quote

Coaching is voor mij een ongelooflijke opportuniteit geweest om mezelf beter te begrijpen. Het helpt om betekenissen te begrijpen op een heel nieuw niveau en het stuwt zeer persoonlijke effectieve acties vooruit. Iedereen die iets wil bereiken zou coaching moeten uitproberen om de waarde ervan te ervaren.

D.S.

format_quote

Je hebt me op pad gezet – gespiegeld. Ik heb je gevraagd om me stevig aan te pakken. Dat heb je ook gedaan – ik vond het niet altijd leuk maar het was wel heel erg zinvol. Die sessie heeft de weken erna stevig doorgewerkt en dat heeft me echt goeie inzichten gegeven. Telkens weer op zoek naar een duidelijke betekenis, zoek er een woord voor. Vertrouwen is wel een sterk woord voor mij, jij gaf mij jouw vertrouwen en ik had ook absoluut vertrouwen in jou. Als ik weer even van mijn pad afwijk weet ik dat ik bij jou terecht kan. Dank je wel!

Ans van Belzen

format_quote

Anne slaagt er in haar klanten waarlijk bij hun agenda te houden. Ze laat zich niet afleiden door lange verhalen of excuses waarom je niet gedaan hebt waartoe je je had geëngageerd. Gecoacht worden door Anne is een uitbarsting van energie en enthousiasme. Haar charismatische en aanstekelijke energie zijn belangrijke kwaliteiten. Haar intuïtie om net die specifieke vraag te stellen helpt je om je 100% in de coaching te geven en om stappen vooruit te zetten.

Lucia Smit

LOF

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x