DROMEN VAN BETER LEIDERSCHAP

Wanneer een echte leider zijn werk heeft gedaan dan zeggen de mensen 'wij hebben dit zelf gedaan' ~ Lao Tzu

Leiders moeten er niet van overtuigd worden dat verbetering en verandering bovenaan de agenda staat. En leiders vandaag weten als geen ander hoe moeilijk het is duurzame verandering te realiseren. Niet alleen is het zeer moeilijk, maar we weten nog niet half waarom het zo moeilijk is en wat we er kunnen aan doen.

Onze wereld heeft meer dan ooit nood aan de juiste leiders.  Juist voor dit tijdsgewricht waarin zoveel op het spel staat, niet enkel in organisaties en ondernemingen maar ook in de wereld.

Voor mij heeft leiderschap te maken met op een bezielde en ego-loze manier verantwoordelijkheid op te nemen in de wereld. 

We hebben nog vaak het klassiek beeld van de leider – politieke, religieuze of bedrijfsleider - als diegene die vooraan staat en met gezag zijn of haar troepen toespreekt en aanstuurt. Dit is slechts één vorm van leiderschap. Je bent evengoed een leider wanneer je een groep van achteraan of vanaf de zijlijn steunt en ‘vasthoudt’ zodat die groep kan doen wat ze te doen heeft (een beetje zoals de coach van een voetbalploeg). Zelfs wanneer je een groepslid bent toon je leiderschap wanneer je diegene die vooraan staat, volop en onvoorwaardelijk steunt in zijn of haar leiderschap. Je neemt ook leiderschap op wanneer je aanvoelt wat er nodig is in jouw wereld en daar actie  in onderneemt, alleen of samen met anderen.

Ontwikkeling van leiderschap gaat voor mij over het ontwikkelen of verruimen van je mindset en niet zozeer over het verwerven van allerlei leiderschapsvaardigheden. Echte ontwikkeling gaat over het transformeren van het operating system, en niet enkel het vergroten van de kennisbasis of het gedragsrepertoire. Dan pas kan duurzame verandering tot stand komen.

Ik ben een gecertifieerde Leadership Circle Profile coach (https://leadershipcircle.com). De Leadership Circle Profile™ (LCP)* is uniek onder de 360 graden tools die leiderschap meten. Het toont de relatie tussen gedragspatronen en interne aannames die het gedrag aansturen. Zo krijg je zicht op de hefbomen voor verandering. CLP visualiseert deze informatie op een duidelijke, originele en toegankelijke manier.

The Leadership Circle Profile is ontwikkeld op basis van grondig onderzoek en integreert veel van de beste kaders over leiderschap, ontwikkeling bij volwassenen, psychologische en spirituele ontwikkeling.

Bij coaching is het een geïntegreerd kader om de persoon te begeleiden in de richting van meer effectief en performant leiderschap. Voor dit soort trajecten laat ik me eveneens inspireren door het werk van het Arbinger Institute (The Outward Mindset, Leadership & Self-Deception, The Anatomy of Peace) en door het ‘Immunity to Change’  model van Robert Kegan en Lisa Lahey.

* The Leadership Circle Profileis ontwikkeld door en is eigendom van The Leadership Circle®

Het coaching-traject met Anne heeft me heel goed geholpen om, tijdens een moeilijkere periode in mijn werkomgeving, een aantal teleurstellingen en gemiste kansen om te zetten in nieuwe opportuniteiten en mogelijkheden. Vooral het ‘immunity to change’-model, waarbij een aantal diepgewortelde assumpties werden blootgelegd die me verhinder(d)en om nieuwe dingen en gedrag te leren en veranderingen in mijn professioneel leven te realiseren, was een echte eye opener voor mij.

Door de coaching heb ik niet alleen veel bijgeleerd over mijzelf. Dankzij onze boeiende gesprekken, die heel vaak eindigden met bijkomende tips en suggesties van Anne naar nuttige websites en verdere lectuur, heb ik ook kennis gemaakt met een aantal interessante modellen en visies over maatschappelijke trends en tendensen die ik in mijn job zeker nog zal kunnen gebruiken.

H.V.

Benieuwd naar wat klanten nog meer zeggen, Klik HIER

Onder 'aanbod' vind je een individueel leiderschapstraject waarvoor je permanent kunt inschrijven en een jaarlijks terugkerend groepsaanbod.

Ik creëer ook in-company leiderschapstrainingen op maat (bijvoorbeeld over het ontwikkelen van een coachende leiderschapsstijl, over zelfzorg voor leidinggevenden, over de kunst van feedback geven, enz.). Contacteer me  voor een intakegesprek en daarna maak ik een offerte.

P.S. IK schreef een blog artikel over 'Leren van de wilde ganzen'. Deze dieren kunnen ons iets leren over leiderschap.


DROMEN VAN BETER LEIDERSCHAP

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x