21 September 2017

Hoe is het met jouw Monkey-Mind?

Het is een dagelijkse strijd om aandacht van onze hond Django. In de hondenschool leerden we dat een hond slechts over zeven aandachts-slotjes beschikken. Zitten die vol met exclusieve aandacht voor een of meerdere prikkels, dan kan er op dat moment niets anders meer bij. Concreet betekent dit dat wanneer je de hond een aangeleerd commando geeft – bijvoorbeeld ‘zit’ – en hij reageert hier helemaal niet op, dat het dan weinig zin heeft je boos te maken of met steeds toenemende decibels hetzelfde commando te herhalen. Hij is dan niet ongehoorzaam zoals we al snel concluderen. Zijn zeven slotjes zitten gewoon al vol met aandacht voor andere prikkels. Geduldig wachten is dan de enige oplossing. Plots merk je dan dat er een slotje vrijkomt – je ziet dat letterlijk gebeuren. Snel invullen met jouw prikkel, bij voorbeeld het zit-commando, is dan de boodschap.

Ook bij ons mensen zie je dit gebeuren. We laten onze aandacht naar bepaalde zaken gaan zodat we er helemaal door geabsorbeerd worden. Denk maar aan de situatie waarin je naar een spannende film aan het kijken bent of een meeslepend boek aan het lezen bent. Ook sociale media en computergames kunnen onze aandacht zo volledig opslorpen dat we er ons bijna niet meer van bewust zijn waar we ons bevinden. Het werkt verslavend en het kost heel veel wilskracht om ons bewustzijn weer op het hier en nu te richten.

Anders dan bij honden en andere zoogdieren kan bij ons mensen hetzelfde gebeuren met gedachten en gevoelens. We kunnen echt opgeslorpt worden door een draaikolk in ons hoofd, alsof er een ongenode gast zit die constant ratelt. De ‘Monkey-Mind’ noemde Boeddha dit. Hij beschreef de menselijke geest als een plaats vol dronken apen die er eindeloos rondspringen, schreeuwen en roepen. We hebben allemaal een Monkey-Mind zei Boeddha, met tientallen apen die allemaal om aandacht vragen.  De angst-aap is vaak de luidste van allemaal, hij luidt constant de alarmklok, vestigt onze aandacht op dingen waar we op onze hoede over moeten zijn en op alles wat verkeerd kan gaan.

We zijn gewend om telkens weer in te gaan op wat deze apen roepen en nemen dit inhoudelijk serieus. Hierdoor schieten we telkens terug in ons hoofd en gaan we weer piekeren over dingen die in het verleden gebeurd zijn en zaken die eventueel in de toekomst zouden kunnen plaatsvinden.

Je er bewust van worden dat dit gebeurt is een eerste grote stap. In plaats van dat die gevoelens en de gedachten jou ‘hebben’, dat jij die gedachten en gevoelens ‘hebt’, dat je er met bewustzijn naartoe kunt kijken. En zelf te kiezen of je erin meegaat of niet, je erdoor laat absorberen of niet, of je het loslaat of niet. Die vrijheid heb je als mens, dat kun je cultiveren.

Herken je het eindeloze gebabbel van jouw eigen inwendige apenwereld en wil je graag weer meer zelf het roer in eigen handen nemen, dan is coaching wellicht een aanrader voor jou. Contacteer me voor een vrijblijvende proefsessie.
Ik probeer de aandacht van Django te krijgen wanneer je hier arriveert zodat hij je niet al te uitbundig verwelkomt en al mijn commando’s in de wind slaat.

Hoe is het met jouw Monkey-Mind?

Oude Wijsheid als vaccin

In De Standaard van 21 april stond er een mooi artikel "Kunst als vaccin in het post-coronatijdperk”. Waarom wachten op dat post-tijdperk? Gisteren belandde deze parabel 'Ook dit zal voorbijgaan' in mijn mailbox.

28 April 2020

Lees meer

De onzichtbare hond of hoe hardleers zijn niet loont

"Krankzinnigheid is altijd maar opnieuw hetzelfde doen en toch een ander resultaat verwachten". We denken dat we als we maar meer en harder ons best doen het uiteindelijk wel zal lukken, zelfs al krijgen we telkens hetzelfde resultaat.

2 November 2018

Lees meer

Van Bergkoning tot Zwemkampioen

23 August 2018

Lees meer

Wat als email, gsm en sociale media er niet waren?

12 July 2018

Lees meer

“Maak verandering niet te ingewikkeld. Begin er gewoon aan.”

14 June 2018

Lees meer

Neem eens een Mini-Vakantie

10 May 2018

Lees meer

Lost in deconstruction

"Je hebt een beetje chaos in je ziel nodig om het leven te geven aan een dansende ster" [Friedrich Nietzsche]

19 April 2018

Lees meer

Hoe Hond tot een doorbraak kwam (deel2)

Hond had dus een redelijk inzicht in zijn probleem. Hij kon echt wel zien wat er fout ging, alleen resulteerde dit niet echt in constructieve actie. Hij moest het dus over een andere boeg gooien en zonder het te weten – hoe zou dat ook kunnen – volgde hij het voorbeeld van zijn huisgenoot Muis.

15 March 2018

Lees meer

Hoe Kat en Hond een voorbeeld kunnen nemen aan Muis (deel 1)

Kat en Hond zijn elk het slachtoffer van hun eigen immuniteit tegen verandering. Kat probeert zijn doel te bereiken door blindelings actie te ondernemen. Hond dan heeft er wel een goed zicht op wat het vereist om te veranderen maar het zit allemaal in zijn hoofd. Muis is er wel in geslaagd om succesvol te veranderen.

15 February 2018

Lees meer

De levensles van Koning Winter

Dit besef helpt me om ook dit seizoen te appreciëren (en niet te klagen). Het wonder van de natuur en haar oneindig creatief vermogen vervult me met verwondering.

21 November 2017

Lees meer

Een delinquente puberhond of de prijs van volwassenheid

Wanneer we meerderjarig worden lijken we al die verantwoordelijkheden, verwachtingen en beperkingen stilaan geïnternaliseerd te hebben. Alsof we de vrije wezens die we ooit waren, vergeten zijn.

18 January 2018

Lees meer

Leren van de wilde ganzen

Zonder het mysterie van hun gedrag te doorgronden, levert de metafoor van de vliegende wilde ganzen veel mooie inzichten op

16 November 2017

Lees meer

Wie is er de koning van de schepping?

Wat als het allemaal anders was dan wat we altijd aannamen? Het kan heel erg onveilig voelen om je gewone perspectief in vraag te durven stellen. Aan de andere kant biedt het ook een ongelooflijke vrijheid en creativiteit om buiten de gebaande paden te stappen en nieuwsgierig te worden.

19 October 2017

Lees meer

Van prooidier tot predator en omgekeerd

Hoe een prooidier predator wordt en omgekeerd, de natuurlijke gang van zaken op zijn kop. De dieren zelf lijken er geen moeite mee te hebben, Django al zeker niet, en deze kippen vinden het schijnbaar de normaalste zaak van de wereld dat zij aan de top van de voedselpiramide staan.

5 October 2017

Lees meer

De parabel van de bedrijfsleider en de visser

Als mens hebben we altijd de keuze: luisteren we naar onze saboterende stemmetjes of kiezen we voor waar wij in ons binnenste eigenlijk echt naar verlangen, zoals de visser?

24 August 2017

Lees meer

Mijnheer Goldberg en zijn aannames

Het is de moeite waard om de aannames die je hebt over mensen waarmee je in relatie staat eens onder het vergrootglas te houden. Je zou een gewoonte kunnen ontwikkelen om jezelf af te vragen of deze aanname echt waar is. En wat indien ze niet waar is?

10 August 2017

Lees meer

Help!

Hulp vragen gaat ons niet gemakkelijk af en we meestal pas doen wanneer het echt niet anders meer kan, wanneer we compleet hulpeloos zijn. Om de een of de andere reden geloven we dat hulp vragen een teken van zwakheid is. Maar hulp vragen creëert een warme band tussen de vrager en de gever.

20 April 2017

Lees meer

Wat als …?

Wat als je wat je altijd hebt aangenomen voor de objectieve realiteit, gewoon eens zou proberen te bekijken vanuit een ander perspectief? Bestaat er trouwens zoiets als een objectieve realiteit?

9 February 2017

Lees meer

Frieda vraagt het gewoon

Hulp vragen is iets wat velen van ons moeilijk valt. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid staan hoog aangeschreven in onze individualistische maatschappij. Wanneer we hulp vragen bouwen we als ’t ware een ‘schuld’ op bij een andere. We storen ook niet graag iemand anders met onze problemen.

18 February 2016

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x